Tietosuoja ja rekisteriselosteet

TIETOSUOJASELOSTE

OikeaKoti Asunnot (y-tunnus: 2690475-3)
Ratamestarinkatu 7B
00520 Helsinki
Puh. 045 631 5180

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Santeri Leijola (OikeaKoti Asunnot)
PL 1081
00101 Helsinki
Puh. 045 631 5180
santeri.leijola@oikeakoti.fi

Tietojen kerääminen oikeakoti.fi -sivustolla

oikeakoti.fi-sivustolla ei ole henkilötietoja kokoavia ja tallettavia lomakkeita. Kokoamme ja analysoimme tietoa sivustoon kohdistuvasta liikenteestä Google Analytics -työkalulla. Tiedon avulla tutkimme sivuston toimivuutta ja markkinoinnin onnistumista. Tieto on anonymisoitu, emmekä seuraa yksittäisten käyttäjien liikkeitä sivuillamme.

OikeaKoti Asunnot voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta OikeaKoti Asuntojen ulkopuolelle.

Sivuille on asennettu tietoturvan vahvistamiseksi lisäosa, joka seuraa sivulla kävijöitä ja tallentaa hyökkäyksiä tehneiden ip-osoitteet. Lisäosa ei tallenna muiden kävijöiden ip-osoitteita emmekä käytä tallennettuja osoitteita muuhun kuin tietomurtojen selvittämiseen.

Asuntojen vuokraus

Henkilötietojen kerääminen vuokra-asuntoa hakevilta
Asiakkaan hakiessa asunnonvuokrausta OikeaKoti Asunnot tai vuokrauksesta vastaava isännöitsijätoimisto tai niiden työntekijät voivat pyytää asukaskandidaatilta hänen suostumuksellaan henkilö-, osoite-, yhteys-, toimeentulo-, ja luottotietoja asukkaalta, aikaisemmilta vuokranantajilta, viranomaisilta tai luottotietojen palveluntarjoajalta. Tietoja käytetään asunnon vuokrauspäätöksen tekemiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta vuokrauksesta vastaavaa isännöitsijätoimistoa, jonka kanssa meillä on sopimus tietoturva- ja tietosuoja-asioista.

Mikäli asukaskandidaatti ei vuokraa asuntoa tai asukaskandidaatille ei vuokrata asuntoa, tiedot poistetaan.

Asukkaiden henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen ja käyttö
Mikäli asunto vuokrataan, tehdään vuokraamisesta vuokrasopimus, johon kirjataan asukkaalta hänen suostumuksellaan saadut henkilö-, osoite-, ja yhteystiedot sekä pankkitilin numero. Lisäksi asiakkaalta tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvilta henkilöiltä voidaan heidän suostumuksellaan pyytää tietoja taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärästä, nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista.

Tietoja käytetään vuokrasuhteen aikana vuokrasuhteen hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa vuokrasuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille tahoille eli mm. vuokra-asunnon asunto-osakeyhtiön huoltoyhtiölle ja/tai isännöitsijälle asukasluettelon tekemiseksi, oven avauspalvelun ja huolto- ja kunnossapitotoimintojen toteuttamiseksi, tilitoimistolle vuokrareskontran toteuttamiseksi, perintätoimistolle perintätoimintojen toteuttamiseksi ja vuokrausta hoitavalle isännöintitoimistolle vuokrasuhteen aikaisen asiakas-, huolto-, vesimaksutasaus-, ja vuokravakuuden takaisinmaksupalvelujen toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta muille kuin edellä mainituille 3. osapuolille, joiden kanssa meillä on sopimus tietoturva- ja tietosuoja-asioista.

OikeaKoti Asunnot voi käyttää tietoja lisäksi asukaskyselyjen kuten asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseksi ja asukkaan suostumuksella OikeaKoti Asuntojen palveluiden markkinointiin.

Vuokrasuhteen aikana vuokrasopimukset säilytetään yrityksen lukituissa toimitiloissa. Tiedoja voidaan säilyttää salasanoin suojattuna järjestelmissä, joilla on EU:n tietosuoja-asetus GDPR:ään rinnastettava tietosuoja. Tietoihin on pääsy ainoastaan niillä yrityksen työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä puitteissa tarve käsitellä tietoja.

Vuokrasuhteen ja sen velvoitteiden päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan mikäli osapuolet eivät ole riitauttaneet vuokrasopimusta tai sen velvoitteita eikä perintää ole vireillä. Riita- ja perintätapauksissa tiedot poistetaan, kun riitapäätös on lainvoimainen tai perintä on saatettu loppuun.

Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen
Asiakas voi milloin tahansa pyytää tarkistettavaksi itseään koskevat tiedot ja pyytää niitä korjattavaksi tai poistettavaksi. Tarkistus-, korjaus- ja poistopyynnöt osoitetaan tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle.

Jos rekistereihin murtaudutaan

Pyrimme turvaamaan rekisteröityjen tiedot parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kokoamamme rekisterit kuitenkin joutuvat hyökkäyksen kohteeksi, kerromme asiasta rekisteröidyille mahdollisimman pian, kuitenkin enintään 72 h päästä tietoturvaloukkauksen havainnoimisesta, ja ryhdymme välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi.